LA NARRATIVA POPULAR

Són contes o històries, que es van transmetent de generació en genereació. Normalment intenten transmetre algún missatge o tradició del lloc d’on provenen.

Cada país te la seva versió.

Ara us explicarem la definició de rondalla:

Són històries de situacions dels nostres avantpassats. Explica situacions reals, amb una mica de màgia i imginació.

Els protagonistes que apareixen són plans ( no evolucionen psicològicament).Les rondalles s’explicaven en l’àbit familiar, es a dir, tenen la funció de transmetre als lectors l’entorn de situacions de la naturalesa, festes, costums…

  • Normalment hi ha una cançó tradicional de cada història, la qual ajuda a poder aprendre i entendre millor la història.

TIPUS:

Rondalla maravellosa: Narra de forma lineal el problema d’un heroi/heroïna, que s’ha de solucionar. Explica com es soluciona el problema, cuan…( sovint amb l’ajuda d’un personatge secundari), Normalment donen ensenyançes molt bones.

Rondalla d’animals:Explica una història, on els animals poden parlar, cantar…

A continuació, us explicarem la definició de llegenda:

La llegenda es un relat que té dos parts: La real i la fantàstica

FANTÀSTICA: posarem d’exemple la llegenda de sant Jordi. la seva part fantàstica seria quan sant Jordi mata el drac i de la sang surt una rosa.

REAL: La part real de la llegenda de Sant Jordi, seria que a Montblanc hi havia un cavaller i una princesa.

A diferència de la rondalla, els personatges heroics els coneixem per el seu nom la història passa en un lloc o indret determinat, i el que passa s’explica com si fos real.

Extret de: http://catalajimenezemma.blogspot.com/2017/04/la-narrativa-popular-rondalles-i.html

Extret de: https://uom.uib.cat/digitalAssets/321/321718_rondalles-i-llegendes-uom.pdf