Exercicis:

( HO PODEU IMPRIMIR O FER_HO EN UN FULL APART)

Les cançons i els romanços són…

Moltes històries s’han passat a cançons

Verdader Fals

Les melodies de les cançons i els romanços són fortes amb piano

La narrativa popular són contes o històries que no es transmeten de generació en generació

Tipus de rondalles

La llegenda és un relat que tè dos parts la real o la fantàstica

Verdader Fals

Tipus de llegendes

En la narrativa popular no poden ser contes o històries protagonitzades per animals o personatges imaginaris

Verdader Fals

La narrativa popular són fets històrics o reals i imaginaris o fantàstics

Verdader Fals

Que ens aporten els gèneres narratius populars?